Liz Dolfin


Het kind staat in mijn visie, mijn manier van werken, op passend onderwijs, centraal. Samenwerken met alle betrokkenen rondom het kind, waarbij echt naar elkaar luisteren, met elkaar delen en van elkaar leren voorop staat. Hierbij gaat het om een goede communicatie en samenwerking tussen kind, ouders en hun omgeving.

Ik geniet elke keer weer van de momenten waarop ik ervaar hoe kinderen en leerkrachten zelf hun eigen oplossingen bedenken en hun intrinsieke motivatie om ‘problemen’ om te zetten naar inzicht in hun eigen kracht en mogelijkheden!


In 1995 startte ik als leerkracht voor kinderen met ernstige taal- en spraakmoeilijkheden. Ik werd gegrepen door de manier van werken met deze kinderen. Ik heb mij gespecialiseerd in het werken met taal- en spraakmoeilijkheden en vond het een uitdaging om met alle groepen te werken van kleuter tot pre-pubers van 13 jaar.

In 2002 was het ook een logische stap om mijn expertise in te zetten voor de kinderen met een rugzakje op de reguliere en speciale basisscholen en een aantal jaren te werken als ambulant begeleider waar ik verschillende kinderen, ouders, leerkrachten en IBers heb kunnen begeleiden, coachen, adviseren en voorlichten in hun leerproces om positief en effectief te kunnen communiceren en lesgeven aan kinderen met een communicatieve handicap.

In 2006 heb ik als rugzakbegeleider /coördinator leerlingenzorg / intern begeleider voor groepen 1 tot en met groep 8 gewerkt op een Montessoribasisschool in Haarlemmermeer, waarbij leerkrachtbegeleiding en hun leerlingen met leer- en gedragsproblemen de kern van mijn werk was.

In 2009 ben ik gestart met mijn eigen bedrijf waarbij ik kinderen met o.a. leer en/of sociaal- emotionele problemen en hun ouders begeleid bij hun leer- en veranderingsproces. Verder bied ik scholen (leerkrachten en IBers) advies en  ondersteuning bij het bieden van goed onderwijs, passend bij de leerling met een specifieke onderwijsbehoefte.

In mijn werk kom ik veel kinderen tegen die last ervaren met probleemgedrag, waarbij de omgeving uitgaat van oorzaken: ‘ Hij heeft autisme’ of moeilijke thuissituatie. Dit zijn situaties die je niet veranderd, maar door samen met het kind in gesprek te gaan naar mogelijkheden/oplossingen kunnen kinderen zelf leren omgaan met lastige situaties en/of gevoelens.

Ik ben gespecialiseerd in het werken met en rondom kinderen met een speciale onderwijsbehoefte en ervaringsdeskundige hoogbegaafdheid.

Voorbeelden van opdrachtgevers:

– Ouders met kinderen voor extra ondersteuning voor het leren en/of sociaal-emotionele ondersteuning

– Basisscholen voor extra ondersteuning van kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte en hun leerkrachten

– Ambulante begeleidingsdiensten Amsterdam cluster 3* & 4** voor advies-en begeleidingswerkzaamheden:

cluster 3*: zeer moeilijk lerende kinderen (o.a. Down syndroom), kinderen met een een lichamelijke of meervoudige beperking en langdurig zieke kinderen.

cluster 4**: kinderen met ernstige gedragsproblemen en/of psychiatrische stoornissen (met name expertise autisme en ADHD)

Nieuwsgierig geworden? Kijk dan eens bij diensten of neem contact met mij op. Je kan mij bellen (06-43 10 11 51) of mailen naar info@ lizening.nl

Neem contact op met Liz Dolfin