” I wish my teacher knew…”

Het artikel in The New York Times gaat over het effect dat de vraag heeft op het functioneren van de kinderen en de samenwerking met de ouders. De docent stelde deze vraag aan haar leerlingen en vroeg hen de volgende zin af te maken: ” Ik zou willen dat mijn docent wist dat…”

De reacties waren een echte eye-opener  voor Ms. Schwartz.  Sommige kinderen worstelden met armoede, sommige met afwezige ouders, of ouders die uitgewezen waren en ze een paar jaar niet gezien had.

Ze heeft een boek uitgegeven: ‘ I wish my teacher knew…’ en zegt ” Hoe een vraag alles kan veranderen voor onze leerlingen.”

bron: I Wish My Teacher Knew | Kyle Schwartz

Ze geeft aan dat het heel belangrijk is voor docenten en ouders om samen te werken.

I really want families to know how intentional teachers are about creating a sense of community and creating relationships with kids. Kids don’t learn when they don’t feel safe or valued. ~ Ms. Schwartz

Hier kun je het hele artikel lezen in The New York Times.

Leuk idee om ook een je schooljaar met je leerlingen mee te beginnen? Ik ga het in ieder geval inzetten tijdens mijn begeleidingen met de leerlingen.

Ik zou het leuk vinden als je op mijn Facebookpagina of via Twitter laat weten wat jouw ervaringen waren.

Schooljaar 2016-2017 is van start gegaan!

Er is al weer een schoolweek voorbij! Afgelopen maandag is het schooljaar weer begonnen. De klassen zijn weer ingericht, de materialen liggen klaar, de docenten en leerlingen gaan weer samen aan de slag om nieuwe dingen te leren.

Nieuwe groepen hebben weer met elkaar kennis gemaakt.

Voor mij begint het werk dus ook weer en ook in schooljaar 2016-2017  wil ik ouders en scholen weer zo goed mogelijk ondersteunen in het proces naar goed onderwijs, passend bij de leerling en zijn onderwijsbehoefte. Ik wil nog meer scholen adviseren bij hun aanpak en kinderen coachen bij hun ontwikkeling op sociale/of emotioneel gebied en rekenen, taal, lezen en motoriek, zodat zij met plezier naar school blijven gaan.

Ik wens dat ouders en scholen op een verbindende manier met elkaar en de kinderen blijven communiceren om samen constructief te werken aan een positieve leeromgeving voor alle kinderen.

Een heel fijn en inspirerend schooljaar gewenst!

Maandag-na-vakantie-dag

Het is maandag. De eerste schooldag na twee weken vakantie. Altijd weer even wennen voor de kinderen, wennen aan het schoolritme, weer werken aan rekenen en taal.

Zo ook vandaag. Ik begon de dag met een individuele afspraak met een leerling. Hij ging meteen hard aan het werk. Meestal werken we de laatste 15 minuten aan zijn fijne motoriek en daar hoort ook iets bouwen bij aan de hand van een werktekening. Vaak met lego dat ik heb meegenomen, want daar is hij gek op!

Het is zover. Ik geef aan dat hij met lego aan de slag mag. Hij kijkt mij vrolijk aan en pakt de spullen.

Terwijl ik naast hem zit, hoor ik hem heel zachtjes zeggen: ” Ik ben heel blij!” ” Ik ben zo blij, zo blij, zo blij.”

” Ik was bezorgd…” zegt hij ineens. Ik vraag: ” Bezorgd? was je bezorgd of je nog met de lego kon werken?”

” Ja!”

Hij is druk met de lego bezig en zegt: ” Je bent goed met je werk bezig!”

Ik kijk hem glimlachend aan.

Hij vraagt: ” Is dat wel aardig?”

Ik glimlach nog breder en zeg: ” Jazeker! Dat is een mooi compliment voor mij!”

Heerlijk toch om je werkweek zo te beginnen op een maandag-na-vakantie-dag?