Schooljaar 2016-2017 is van start gegaan!

Er is al weer een schoolweek voorbij! Afgelopen maandag is het schooljaar weer begonnen. De klassen zijn weer ingericht, de materialen liggen klaar, de docenten en leerlingen gaan weer samen aan de slag om nieuwe dingen te leren.

Nieuwe groepen hebben weer met elkaar kennis gemaakt.

Voor mij begint het werk dus ook weer en ook in schooljaar 2016-2017  wil ik ouders en scholen weer zo goed mogelijk ondersteunen in het proces naar goed onderwijs, passend bij de leerling en zijn onderwijsbehoefte. Ik wil nog meer scholen adviseren bij hun aanpak en kinderen coachen bij hun ontwikkeling op sociale/of emotioneel gebied en rekenen, taal, lezen en motoriek, zodat zij met plezier naar school blijven gaan.

Ik wens dat ouders en scholen op een verbindende manier met elkaar en de kinderen blijven communiceren om samen constructief te werken aan een positieve leeromgeving voor alle kinderen.

Een heel fijn en inspirerend schooljaar gewenst!