Samen werken

Samen is: Ik en de ander.

Samen werken is: jijzelf en de ander werken aan een gezamenlijk project.

Samenwerken is jezelf zijn terwijl je met iemand werkt aan een gezamenlijk project in een werkomgeving. Je geeft en krijgt de ruimte om jouw deel in te brengen.

Kinderen werken vanaf een jaar of zeven ook steeds meer in groepjes samen.

In het onderwijs wordt samenwerken een belangrijke vaardigheid gevonden, omdat het bijdraagt aan je cognitieve als wel je sociaal- emotionele ontwikkeling en omdat je veronderstelt wordt later in je werk ook met anderen te kunnen samenwerken.

Door samenwerken vergroot je de betrokkenheid naar elkaar.

Welke basisvoorwaarden zijn belangrijk wanneer je een kind wil stimuleren tot samenwerken thuis en/of op school?

 • Positief pedagogisch klimaat
 • Samen werken aan een taak heeft een meerwaarde
 • Respect voor jezelf en de ander
 • Eigen inzet en betrokkenheid tonen
 • Anderen mogen ook een inbreng hebben
 • Je kan van anderen leren
 • Goed luisteren naar elkaar

Als leerkracht of ouder is het ook belangrijk dat je zelf ook regelmatig in overleg gaat met de kinderen, waarbij bovenstaande voorwaarden aan bod komen en je ook regelmatig samen met kinderen aan een taak werkt. In de klas is een weektaak of klassenhulp een goed voorbeeld en thuis kan je gezamenlijk zorg dragen voor de boodschappen.

Dat brengt mij op de volgende vraag:

Hoe stimuleer je bij kinderen een vaardigheid als samenwerken?

 • Goed voorbeeld doet goed volgen:

– Luister regelmatig naar wat het kind te vertellen heeft

– Laat het kind uitpraten

– Vraag regelmatig aan je kind hoe het over bepaalde onderwerpen denkt

 • Samenwerkingsactiviteiten creĆ«ren: einddoel stellen, taken verdelen
 • Gezamenlijk een relatietekening maken bevordert ook het samenwerken.
 • Samen een klus uitvoeren.
 • Duo- werkjes laten uitvoeren.
 • Geef ook regelmatig positieve feedback wanneer kinderen leuk en goed samenwerken
 • Bespreek en laat projecten zien die in samenwerking gemaakt zijn.

Geef een groepsopdracht aan bijvoorbeeld twee groepjes en observeer wat er gebeurt.

Tip: Wanneer het kind samenwerken erg moeilijk vind, kies er dan voor het met 1 kind te laten samenwerken en zoek een goede samenwerkingspartner, want alleen dan kan het kind van de ander leren.

Geef een reactie

Your email address will not be published.