” Waar sta ik?”

” Waar sta ik? “ anno 2012. Het is een vraag die ik mij zelf vaak stel. Als zelfstandige werkzaam voor het onderwijs heb ik verschillende rollen als begeleider, als expert en als ondernemer.

Persoonlijke reflectieve gesprekken zijn heel inspirerend. Reflectieve vragen als ‘ waar sta je als onderwijsprofessional’ en ‘wat betekent dat voor je persoonlijke ontwikkeling en het contact met je leerkrachten’? De gesprekken werken vaak verbindend onder andere doordat je even de tijd neemt om met aandacht in gesprek te gaan.

Het is een vraag als basis van waaruit ik kies en mijn talentgerichte, maar strategische volgende stap maak. Ik ben een doener, die handelt vanuit het denken. Regelmatig sta ik voor vraagstukken die voor de ander enige bereidheid tot verandering en beweging vraagt.

Maar hoe vaak heb je zulke gesprekken? Mijn ervaring is dat je daar vaak geen tijd voor neemt, terwijl het juist zo belangrijk is.

Het werk in het onderwijs vraagt om een persoonlijke inzet, waar je graag wil dat de ander zich openstelt voor jouw begeleiding of je nu werkt met de kinderen of de leerkrachten.

In mijn loopbaan als intern –en ambulant begeleider ben ik in het verleden soms meer gericht geweest op wat er niet goed gaat, want daar liggen vaak de verbeterpunten, maar ik motiveer altijd tot het kijken naar talenten en kwaliteiten van een ieder.

Ik ben van nature iemand die reflecteert op zijn leven als professional en als mens en ga uit van de kwaliteiten van kinderen en volwassenen. Zo wil ik ook dat mensen mij herinneren!

Dat brengt mij ook op de vraag….

Waar sta ik? Hier en NU aan het begin van 2012…

Als begeleider, expert en ondernemer? Als mens? Ik heb zoals elk jaar volop nieuwe ideeën waarvoor ik in 2011 inspiratie heb opgedaan.

Mijn inspiratie haal ik uit mijn persoonlijke leven ( mijn gezin met 2 hoogbegaafde meiden, mijn familie en vrienden) en wat en wie ik in mijn werkzame leven op mijn pad tegen kom.

Op dit moment begeleid en adviseer ik onder anderen verschillende basisscholen bij het geven van passend onderwijs aan kinderen met een speciale onderwijszorgbehoefte. Inspiratie en leermomenten genoeg dus…

In 2012 ga ik mij nog meer richten op het  inspireren en motiveren tot het ontdekken, ontwikkelen en gebruiken van talenten van kinderen in het onderwijs.

Uiteraard blijf ik mijn persoonlijke kwaliteiten ontwikkelen, maar zeker ook de talenten van kinderen ouders en leerkrachten. Het begeleiden van kinderen met leer-en of gedragsproblemen, maar ook bij het adviseren en begeleiden van ouders en leerkrachten.

Ambitie voor 2012: ik wil schrijven, nog meer laten zien waar ik voor sta  en ontdekken en ontwikkelen in verbinding en samenwerking met anderen.

Met mijn passie en betrokkenheid kansen en mogelijkheden voor kinderen en professionals mogelijk maken.

2012 beloofd een passievol en inspirerend jaar te worden!